LeftRight

Svečane frizure

Svečane frizure za svečane priložnosti so marsikateri ženski v zadnjem hipu, prava preglavica. Za svečane priložnosti moramo imeti tudi primerno frizuro.

Si prega di attivare i Javascript! / Please turn on Javascript!

Javaskripta ko calu karem! / Bitte schalten Sie Javascript!

S'il vous plaît activer Javascript! / Por favor, active Javascript!

Qing dakai JavaScript! / Qing dakai JavaScript!

Пожалуйста включите JavaScript! / Silakan aktifkan Javascript!