Elektroerozija kot moderen, natančen in ekološko čist postopek

Elektroerozija je moderen postopek obdelovanja kovin, in sicer s pomočjo električne energije oziroma iskrenja. Med obdelovancem, ki mora biti elektroprevoden, in elektrodo se več kot tisočkrat v sekundi generira ter sprošča električni tok. Posledično se material na mestu razelektritve raztali in upari. Sam postope poteka v tekočini oziroma v dialektriku. Tega se pod tlakom dovaja na mesto obdelave. Njegova ključna naloga je, da skrbi za hlajenje obdelovanca ter da odvaja odvzete delce.

Dialektrik se mora med izvajanjem metode hladiti v hladilni enoti, odvzeti delci pa se ujamejo v filtre. Na sploh lahko rečemo, da je elektroerozija moderen, izjemno natančen ter ekološko povsem čist postopek obdelovanja kovin. Z malo porabljene energije se lahko dosega izjemno visoke rezultate. Prav tako elektroerozija nima negativnih vplivov na okolje.

Kateri so elektroerozijski postopki obdelave

Pri elektroeroziji ločimo več vrst obdelave. To so potopna elektroerozija ali SEDM, žična ali WEDM, elektroerozijsko brušenje ali EDG ter elektroerozijsko vrtanje.

SEDM je obdelovalni proces, ki se izvaja med elektrodo, ki služi kot orodje, ter obdelovancem. Med njima se nahaja dielektrično polje, in sicer v majhni reži. Preboje izolacijske plasti v reži z električnimi pulzi povzroča generator. Po preboju se nato vzpostavi kanal plazme. Ta povzroča taljenje materiala, ki ga dielektrično olje odnaša stran.

Kaj je žična erozija?

Takšen način obdelovanja kovin se uporablja za prehodne izvrtine. Primeren je zlasti za izdelavo rezilnih plošč orodij za štancanje. Z žično erozijo se običajno reže že kaljene materiale. Na takšen način se torej izognemo stalnim težavam z deformacijami pri toplotni obdelavi jekel.

Za obdelovanje s pomočjo takšnega postopka so ustrezni prav vsi elektroprevodni materiali, tudi grafit in WIDIA.

Kaj je mikroelekroerozija?

Tudi mikroelektroerozija je vrsta obdelovanja kovine. Za obdelavo se uporablja bakrene elektrode določenega premera. S takšno vrsto postopka se dosega manjša površinska hrapavost.